Register

裁判、教練專區
誰在線上
45 位使用者在線上 (1 位使用者正在瀏覽 精彩文章)

成員: 0
訪客: 45

詳情...
計數器
今天: 190190190
昨天: 2450245024502450
本週: 5173517351735173
本月: 6345263452634526345263452
總計: 2306367230636723063672306367230636723063672306367
平均: 593593593
LogCounterX by taquino
SmartSection is developed by The SmartFactory (http://www.smartfactory.ca), a division of INBOX Solutions (http://inboxinternational.com)
精彩文章 > 拳經拳論 > 武禹襄 > 十三勢說略 武禹襄
十三勢說略 武禹襄
Chhguo 發佈於 2010/12/28 (1003 次瀏覽)
十三勢說略 武禹襄
每一動,惟手先著力,隨即鬆開。猶須貫串,不外起承轉合。始而意動,既而勁動,轉接要一線串成。
氣宜鼓盪,神宜內歛。勿使有缺陷處,勿使有凹凸處,勿使有斷續處。其根在腳,發於腿,主宰於腰,形於手指。由腳而腿而腰,總須完整一氣,向前退後,乃能得機得勢。有不得機得勢處,身便散亂,必至偏倚,其病必於腰腿求之。
上下前後左右皆然,凡此皆是意,不在外面。有上即有下,有前即有後,有左即有右。如意要向上,即寓下意。若將物掀起,而加以挫之之力,斯其根自斷,乃壞之速而無疑。
虛實宜分清楚,一處自有一處虛實,處處總有此一虛實。週身節節貫串,勿令絲毫間斷。

文章導覽
上一篇 四字秘訣 武禹襄 十三勢行功要解 武禹襄 下一篇
這些評論各由發表者自負責任. 對於他們的發言內容, 本站不提供任何擔保.
智慧小語
不必言而言,是謂多言,多言招尤。 不當言而言,是謂盲言,盲言賈禍。

陶覺