Register

裁判、教練專區
誰在線上
25 位使用者在線上 (1 位使用者正在瀏覽 精彩文章)

成員: 0
訪客: 25

詳情...
計數器
今天: 437437437
昨天: 2116211621162116
本週: 437437437
本月: 2553255325532553
總計: 2869947286994728699472869947286994728699472869947
平均: 698698698
LogCounterX by taquino
SmartSection is developed by The SmartFactory (http://www.smartfactory.ca), a division of INBOX Solutions (http://inboxinternational.com)
精彩文章 > 拳經拳論 > 李亦畬 > 撒放密訣 李亦畬
撒放密訣 李亦畬
Chhguo 發佈於 2010/12/28 (1379 次瀏覽)
撒放密訣 李亦畬

擎 擎起彼身借彼力(中有靈字)。
引 引到身前勁始蓄(中有歛字)。
鬆 鬆開我勁勿使屈(中有靜字)。
放 放時腰腳認端的(中有整字)。

擎,引,鬆,放四字,有四不能,腳手不隨者不能,身法散亂者不能,一身不成一家者不能,精神不團聚者不能。欲臻此境,需避此病,不然,雖終身由之,究莫明其精妙矣。

敷字訣解 李亦畬
敷,所謂「一言以蔽之」也。人有不習此技而獲聞此訣者,無心而白於余。始而不解,及詳味之,乃知敷者,包獲周匝,人不知我,我獨知人,氣雖尚在自己骨裡,而意恰在彼皮裏膜外之間,所謂「氣未到而意已吞」也。妙絕,妙絕。

文章導覽
走架打手行工要言 李亦畬 下一篇
這些評論各由發表者自負責任. 對於他們的發言內容, 本站不提供任何擔保.
智慧小語
不說是非,不傳是非, 不怕是非,不聽是非。

是非